Uudised

Tule meile!

Seoses kooli kasvamisega, kasvab ka meie vajadus uute õpetajate järele.

Esimese perioodi tagasiside

Esimese õppeperioodi kokkuvõtval nädalal küsisime meie õppijatelt tagasisidet möödunud perioodile.