Hoolekogu

Saue Riigigümnaasiumi hoolekogu koosseis:

  1. Lastevanemate esindaja – Kris Leinatamm / kris.leinatamm@gmail.com
  2. Lastevanemate esindaja – Katrin Alliksaar / katrin.alliksaar@gmail.com
  3. Lastevanemate esindaja – Liina Henning / liinahenning@gmail.com
  4. Kooli toetava organisatsiooni esindaja (vald) Andres Laisk / andres.laisk@sauevald.ee
  5. Õppenõukogu esindaja – Marika Viira / marika.viira@srg.edu.ee
  6. Koolipidaja esindaja – Triin Käpp / triin.kapp@hm.ee
  7. Õpilaste esindaja – Gert Matthias Eljas / gert.matthias@gmail.com

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.