Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal

Korralised koosolekud: 20.09.2023, 06.12.2023, 20.03.2024, 06.06.2024, 20.06.2024

Õppenõukogu korraline koosolek 06.12.2023

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– I perioodi järelarvestused

 

Õppenõukogu korraline koosolek  20.09.2023

– arengukavale arvamuse andmine

– kooli üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu koosolekud 2022/2023 õppeaastal

Korralised koosolekud: 31.08.2022, 08.12.2022, 23.03.2023, 08.06.2023, 20.06.2023, 31.08.2023

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6  31.08.2023

– õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2023/24

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

– kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

– kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta

– kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta

– õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5  20.06.2023

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– õppijate järgmisesse klassi üleviimine

– õppijate avaldused

– gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

– õppijate tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiitus- ja tänukirjaga

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4  08.06.2023

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– õppijatele kursuse järelarvestuste määramine

– õppijate esitatud avalduste läbivaatamine ja täiendavale järelarvestusele lubamine

– õppijate järgmisesse klassi üleviimine ja tunnustamine kiituskirjaga

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3  23.03.2023

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– kodukorra ja hindamisjuhendi muudatuste algatamine seoses järelarvestuste korraga

– õppijatele kursuse järelarvestuste määramine

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2  08.12.2022

– õppijatele kursuse järelarvestuste määramine

– õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1   31.08.2022

– õppenõukogu sekretäri valimine

– kooli õppekava, tagasisidejuhendi ja kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine