Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2022/2023 õppeaastal

Korralised koosolekud: 31.08.2022, 08.12.2022, 23.03.2023, 08.06.2023, 20.06.2023

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3  23.03.2023

– eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

– kodukorra ja hindamisjuhendi muudatuste algatamine seoses järelarvestuste korraga

– õppijatele kursuse järelarvestuste määramine

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2  08.12.2022

– õppijatele kursuse järelarvestuste määramine

– õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1   31.08.2022

– õppenõukogu sekretäri valimine

– kooli õppekava, tagasisidejuhendi ja kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine