Saue Riigigümnaasiumis me loome koos maailma, kus noored astuvad mööda meie kujundatud rada

Meie töötajad kirjeldavad SRG-d, kui kooli, kus inimesi toetakse ja väärtustatakse. Saue Riigigümnaasium pakub gümnaasiumiharidust ligikaudu 500 noorele ning meie ägedasse meeskonda kuulub umbes 40 inimest ehk täpselt mõnus ja paras, et kõiki kolleege tunda.

Meie organisatsioonikultuur ja väärtused

Inspireeriv keskkond 

Loome keskkonda, kuhu töötaja tuleb iga päev rõõmuga. Toetame töötaja õnnestumist, tagades kõik vajalikud töövahendid ning hooliva ja kaasaegse juhtimise. Meie töökultuur on paindlik, töötajaga arvestav ning kantud vabadusest ja vastutusest.

Meie inimesed

SRGkas olla on eriline – meil on pühendunud inimesed, kes teevad tähenduslikku tööd ning see loob unikaalse ühtekuuluvustunde. Meie inimesed jagavad samu väärtuseid ning püüdlevad ühise eesmärgi poole. Peame tähtsaks inimestevahelist sünergiat, sest usume, et koos saavutame rohkem kui üksi. Iga inimene meeskonnas on oluline ning lisab värvi oma karakteriga. Mõistame, et ühtsustunne ei teki iseenesest ning panustame ühtehoidva meeskonna loomisse.

Paindlikkus

Me usume, et sisemise motivatsiooni ja õnnetunde allikaks on paindlik tööelu. Tööaja planeerimisel peame oluliseks töö- ja eraelu tasakaalu saavutamist.

Eneseteostus ja isiklik areng

Meile on oluline Sinu motivatsioon ja töötahe, mistõttu toetame Sinu arengut. Arenguuskumus on hariduses edasiviivaks jõuks. Julgustame töötajaid õppima, olema uudishimulikud ja proovima uusi teaduspõhiseid lähenemisi. Otsime võimalusi, et töötajate kompetentsipagas leiaks tööelus mõtteka ja sisulise väljundi.

Töötajate väärtuspakett:

Kandideerimisprotsess

Kandideerimisprotsess algab sellega, et koolil on pakkuda vaba ametikoht
ning kandidaadil on soov ennast meie kooli töökeskkonnas teostada.

Vabade ametikohtadega tutvumine
1
Kandideerimine
2
Vestlusele kutsumine
3
Vestlus
4
Komisjoni otsus
5
Tööpakkumine
6
Töölepingu sõlmimine
7
Tutvustamine
8
Mentorlus
9
Õpetamist nautima!
10