Õpilasesindus


SRG ÕPILASESINDUS on õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõikidest lendudest valitud esindajad, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest. Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on kuueliikmeline.

President valitakse õpilaskonna ja koolitöötajate poolt hääletuse teel. Häälte arvult teise tulemuse saanud kandidaat saab asepresidendiks.

Juhtkonna liikmed valitakse õpilasesinduse liikmete poolt üldkogul. Juhatusse kuulub president, asepresident, protokollija/infojuht ja kõikidest lendudest lennujuhid.

 

Õpilasesinduse meeskond koosneb juhatuse liikmetest ja lihtliikmetest. Suurprojektide korral võib juurde tulla ka õpilasaktiiv. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt.

Õpilasesinduses on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse õpilasesinduse liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu ja õppenõukgu liige valitakse üheks õppeaastaks.

Õpilasesindus seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolielu kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

 

JUHATUS

President- Gert Matthias Eljas

Asepresident/meediajuht- Brette Tüksammel

Protokollija/infojuht- Natali Sandra Truuts

G1 lennujuht- Miia-Liisa Hamelberg

G2- lennujuht- Sarah Maria Leinatamm

G3 lennujuht- Eliis Isabel Soots

 

LIIKMED

Uku Karl Terras

Markus-Kusti Sonist

Grete-Marleen Tarmu

Hiie Pent

Johan Frederik Velström

Kadriann Ruul

Kaisa Keitre Tamm

Karl Wilhem Kikas

Kermo Rea

Laura-Lisette Rütkinen

Liisa Pilt

Rahel Kruusmaa

Õpilasesinduse mentor: Marja-Liisa Dobrus

Kontakt:
op.esindus@srg.edu.ee