G2 ja G3 vastuvõtt

Sisseastumine 11. ja 12. klassi ehk G2 ja G3 astmele

G2 ja G3 astmele võtame õppijaid vastu vabade kohtade olemasolul. 

Vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb esitada hinneteleht või tunnistus, kus on kajastatud kõik seni gümnaasiumi jooksul läbitud kursuste tulemused. Kool ei võta vastu õpilasi, kellel on mitterahuldavad kursusehinded. Rahuldavate kursusehinnete korral on koolil õigus määrata kandidaadile sisseastumistesti sooritamise kohustus.

Kandidaadiga viiakse läbi sisseastumisvestlus, mille tulemusena otsustatakse õpilaskoha pakkumine või sellest keeldumine.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee, 555 49 601)