G2 ja G3 vastuvõtt

Vastuvõtu G2 ja G3 õppijakohtadele 2024/25. õppeaastaks avame 10. juunil 2024.

Kandideerimiseks tuleb ajavahemikus 10.-21. juuni sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee esitada:
gümnaasiumis läbitud klassiastme(te) tunnistus(ed) või õpinguraamatu väljavõte;
info seni õpitud võõrkeelte kohta;
info seni õpitud matemaatika kursuste kohta (kitsas või lai).

Vastuvõtukorra tingimustele vastavad kandidaadid kutsume vestlustele, mis toimuvad vahemikus 17.-25. juuni.

Vastuvõtuotsus tehakse G2 ja G3 klassiastmesse kandideerivate õppijate osas 26. juunil 2024.

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge SRG õppekorraldusjuhi Alli Salusaare poole – alli.salusaar@srg.edu.ee või 5554601