G1 vastuvõtt

Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele õppeaastaks 2023/24.

Õpilasi võetakse Saue Riigigümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.

Sisseastumistestid on elektroonilised ja toimuvad kuue Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumi (ehk HarTa) koostöös.  Testid toimuvad eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes ning inglise keeles.

HarTa ühiskatsete näidisülesanded: lisame veebruari lõpus

Sisseastumise infotund toimub 20. veebruaril kell 18.30 veebi teel.

Sammud:

 1. Registreeri end õpilaskandidaadiks veebilehel www.sisseastumine.ee vahemikus 10.03-19.03.
 2. Registreerimisel pead lisama oma 9. klassi hinnetelehe/tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded). 
 3. NB! Testidele ei kutsu me õpilasi, kelle klassitunnistusel on mitterahuldavad hinded.
 4. Elektroonilised sisseastumistestid toimuvad 1. aprillil algusega kell 10.00. Testid toimuvad elektrooniliselt EISi keskkonnas. Testi sooritamise koht ja täpsem informatsioon saadetakse õpilaskandidaadile pärast registreerimist sisseastumiskeskkonas.
 5. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast sisseastumisteste saab kandidaat sisseastumiskeskkonnas tagasiside vestlusele kutsumise osas.
 6. Vestlused toimuvad ajavahemikus 24. aprill kuni 26. aprill. Vestlused toimuvad veebi teel. Vestluse aeg ning vestlusruumi link edastatakse kandidaadile veebikeskkonnas Sisseastumine. Vestlemiseks on vajalik internetiühendusega seade, mikrofon, kõlarid ja kaamera. Vestluse alguses pead kaamerasse näitama pildiga isikut tõendavat dokumenti.
 7. 9. klassi hinnete, testide ning vestluse põhjal tekib pingerida, mille alusel teeb komisjon õpilastele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse.
 8. Kui saad kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumis, on Sul aega 1 nädal, et oma õppijakoht kinnitada. Kui jätad õppijakoha kinnitamata loeme seda loobumiseks ning kaotad oma õppijakoha.
 9. Kui oled õppijakoha kinnitanud, edastame Sulle täpsema info, millal ja kuidas esitada vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid.
 10. Kandidaat, kes kutset ei saa, jääb ootenimekirja. Kui kutse saanud kandidaatide seas on loobujaid, saadame kutse ootenimekirjas olevatele õpilastele. Ootenimekirja jäänud õpilasi teavitame hiljemalt 31. augustil.
 11. NB! Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee, 555 49 601)