G1 vastuvõtt

Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele õppeaastaks 2023/24

Õpilasi võetakse Saue Riigigümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.

Sisseastumistestid on elektroonilised ja toimuvad kuue Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumi (ehk HarTa) koostöös.  Testid toimuvad eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes ning inglise keeles.

Sisseastumistesti (ja -vestluse) tutvustus kevadel 2023

Sisseastumise infotund toimus 20. veebruaril kell 18.30 veebi teel. Infotunni esitlus.

Sisseastumistest toimub Eksamite infosüsteemis (EIS keskkonnas).

Eksamite infosüsteemis on võimalik süsteemi sisenemist ja
ülesannete lahendamist harjutada nii:

* vali aadress https://eis.ekk.edu.ee/eis

* sisene keskkonda, kasutades Sulle sobivat võimalust
(ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, HarID või kui Su praegune kool on Sulle EIS-i
kasutamise jaoks loonud püsiparooli, siis saab ka sellega). 

* vali “Sooritamine”

* sisesta avanevale lehele testi ID: 8838 ja vajuta OTSI

* avaneb arvuti kontrollimise test gümnaasiumi
sisseastumistestile

* võid lahendada avanevaid ülesandeid, aga neil puudub
otsene seos meie sisseastumistestiga. Selle testi eesmärgiks on
kontrollida, kas saad siseneda sisseastumistesti toimumise keskkonda.

Sammud:

 1. Registreeri end õpilaskandidaadiks veebilehel www.sisseastumine.ee vahemikus 10.03-19.03.
 2. Registreerimisel pead lisama oma 9. klassi hinnetelehe/tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded).
 3. NB! Testidele ei kutsu me õpilasi, kelle klassitunnistusel on mitterahuldavad hinded.
 4. Elektroonilised sisseastumistestid toimuvad 1. aprillil algusega kell 10.00. Testid toimuvad elektrooniliselt EISi keskkonnas. Testi sooritamise koht ja täpsem informatsioon saadetakse õpilaskandidaadile pärast registreerimist sisseastumiskeskkonnas.
 5. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast sisseastumisteste saab kandidaat sisseastumiskeskkonnas tagasiside vestlusele kutsumise osas.
 6. Vestlused toimuvad ajavahemikus 24. aprill kuni 26. aprill. Vestlused toimuvad veebi teel. Vestluse aeg ning vestlusruumi link edastatakse kandidaadile veebikeskkonnas Sisseastumine. Vestlemiseks on vajalik internetiühendusega seade, mikrofon, kõlarid ja kaamera. Vestluse alguses pead kaamerasse näitama pildiga isikut tõendavat dokumenti.
 7. 9. klassi hinnete, testide ning vestluse põhjal tekib pingerida, mille alusel teeb komisjon õpilastele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse. 
 8. Vestluse tulemused saad teada sisseastumise keskkonnas hiljemalt 2. mail.
 9. Teate kutse saamise või ootenimekirja jäämise kohta saad hiljemalt 3. mail.
 10. Kui saad kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumis, on Sul aega 1 nädal, et oma õppijakoht kinnitada. Kui jätad õppijakoha kinnitamata loeme seda loobumiseks ning kaotad oma õppijakoha.
 11. Vastuvõtudokumendid ja motivatsioonikiri mooduli valikuks tuleb esitada perioodil 16. juuni kuni 26. juuni.
 12. Kandidaat, kes kutset ei saa, jääb ootenimekirja. Kui kutse saanud kandidaatide seas on loobujaid, saadame kutse ootenimekirjas olevatele õpilastele. Ootenimekirja jäänud õpilasi teavitame hiljemalt 31. augustil.
 13. NB! Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee, 555 49 601)