G1 vastuvõtt

Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele.

Vaata testide kirjeldus siin

Õpilasi võetakse gümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.

Sisseastumistestid toimuvad eesti keeles, matemaatikas ning inglise keeles.

Sammud:

 1. Registreeri end õpilaskandidaadiks veebilehel www.sisseastumine.ee vahemikus 1.03-27.03.
 2. Registreerimisel pead lisama oma 9. klassi hinnetelehe/tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded). Palun ära registreeri end enne, kui sinu koolis on II trimester lõppenud ja hinded välja pandud.
 3. NB! Testidele ei kutsu me õpilasi, kelle klassitunnistusel on mitterahuldavad hinded.
 4. Kirjalikud sisseastumistestid toimuvad 9. aprillil algusega kell 10.00. Testid on kirjalikud ning toimuvad Saue Gümnaasiumis (Saue valla koolide õpilastele, v.a Laagri kooli õpilased) ning Laagri Koolis (õpilastele väljaspool Saue valla koole ning Laagri kooli õpilastele). Võta testidele kaasa oma isikut tõendav dokument.
 5. Kahe nädala jooksul pärast sisseastumisteste saab kandidaat veebikeskkonnas tagasiside vestlusele kutsumise osas.
 6. Vestlused toimuvad ajavahemikus 25. aprill kuni 30. aprill. Vestlused toimuvad veebi teel. Vestluse aeg ning vestlusruumi link edastatakse kandidaadile veebikeskkonnas Sisseastumine. Vestlemiseks on vajalik internetiühendusega seade, mikrofon, kõlarid ja kaamera. Vestluse alguses pead kaamerasse näitama pildiga isikut tõendavat dokumenti.
 7. 9. klassi hinnete, testide ning vestluse põhjal tekib pingerida, mille alusel teeb komisjon õpilastele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse.
 8. Kui saad kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumis, on Sul aega 2 nädalat, et oma õppijakoht kinnitada. Kui jätad õppijakoha kinnitamata loeme seda loobumiseks ning kaotad oma õppijakoha.
 9. Kui oled õppijakoha kinnitanud, edastame Sulle täpsema info, millal ja kuidas esitada vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid.
 10. Kandidaat, kes kutset ei saa, jääb ootenimekirja. Kui kutse saanud kandidaatide seas on loobujaid, saadame kutse ootenimekirjas olevatele õpilastele. Ootenimekirja jäänud õpilasi teavitame hiljemalt 31. augustil.
 11. NB! Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee)