G1 vastuvõtt

Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele õppeaastaks 2024/25

 

Õpilasi võetakse Saue Riigigümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.

Sisseastumistest toimub seitsme Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumi (ehk HarTa) koostöös, kuhu kuuluvad järgmised koolid: Saue Riigigümnaasium, Rae Gümnaasium, Tabasalu Gümnaasium, Viimsi Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ja Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium.

Sisseastumistesti ja -vestluse tutvustus kevadel 2024.  

Olulised sündmused enne sisseastumise perioodi:

Õpilasvarjutamine toimub 19. ja 21. veebruaril 2024. Täpsem info õpilasvarjutamise kohta tuleb hiljemalt veebruari alguses.

Sisseastumise infotund toimub 20. veebruaril kell 18:30 Saue Riigigümnaasiumis. Infotunnist tehakse ka veebiülekanne ja videosalvestus.

Sisseastumise sammud:

 • Registreeri end õpilaskandidaadiks veebilehel sisseastumine.ee vahemikus 11.03-22.03.2024.
 • Registreerimisel pead lisama oma 9. klassi hinnetelehe / tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded).
 • Elektroonilised sisseastumistestid toimuvad 6. aprillil algusega kell 10.00. Testid toimuvad elektrooniliselt EISi keskkonnas. Test sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete (bioloogia, füüsika, geograafia, keemia) ja matemaatika ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses ning testi sooritamiseks on aega 180 minutit.
 • Testi sooritamise koht ja täpsem informatsioon saadetakse õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 28. märtsil.
 • NB! Testidele ei kutsu me õpilasi, kelle klassitunnistusel on mitterahuldavad hinded.
 • 12.04 selguvad testi tulemused sisseastumiskeskkonnas.
 • 15.04 saadetakse sisseastumiskeskkonnas teade vestlusele kutsumise / mittekutsumise osas.
 • 16.04 kell 14.00 toimub sisseastumise lisatest neile, kes mõjuvatel põhjustel 06.04 testil osaleda ei saanud.
 • 22.04-24.04 toimuvad sisseastumisvestlused. Vestluse aja saab õpilaskandidaat valida sisseastumiskeskkonnas peale seda, kui on saanud kutse vestlusele. Vestlused toimuvad Saue Riigigümnaasiumis ja vestlusele tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument. Vestluse pikkus on 15-20 minutit.
 • 26.04 selguvad vestluse tulemused sisseastumiskeskkonnas.
 • 9. klassi hinnete, testide ning vestluse põhjal tekib pingerida, mille alusel saadab komisjon 30.04 sisseastumiskeskkonnas õpilaskandidaatidele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse või teate ootenimekirja jäämise kohta. 
 • Õppijakoha kinnitamiseks on aega 5 kalendripäeva. Kui jätad õppijakoha ette nähtud tähtajaks kinnitamata, siis loeme seda õppijakohast loobumiseks.
 • 17.06-26.06 tuleb sisseastumiskeskkonnas kutse vastu võtnud kandidaatidel esitada vastuvõtudokumendid.
 • Hiljemalt 28.06 tuleb vastuvõtudokumendid esitanud õpilasele kinnitus õppijakoha saamisest Saue Riigigümnaasiumis.
 • NB! Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%.
 • Kandidaadile, kes jääb ootenimekirja, saame õppijakoha kutse saata juhul, kui kutse saanud kandidaatide seas on õppijakohast loobujaid. Ootenimekirja jäänud õpilasi teavitame lõplikust otsusest hiljemalt 31. augustil 2024.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee, 555 49 601)