Valikkursused III perioodil

Kolme aasta jooksul tuleb õppijal läbida vähemalt 6 valikkursust, igal õppeaastal 2. Valikkursused on tunniplaanis õppeaasta II ja III perioodil. Valikkursuse avamise eelduseks on 12 õppija huvi. 

Valikained õppeaasta 2023/24 III perioodil