Valikkursused

Kolme aasta jooksul tuleb õpilasel läbida vähemalt 6 valikkursust. Valikkursuse avamise eelduseks on 12 õpilase huvi.