Miks valida SRG?

Kool ainult gümnasistidele, kus väärtustame õppimist

Meie koolis õpivad ainult gümnasistid, mis annab võimaluse luua õppimist toetavat keskkonda just selle vanuserühma noortele. Saue Riigigümnaasium panustab tugevale keskharidusele. Meie kooli õppekorraldus pakub Sulle kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja Sinu vajadusi arvestavaid õpivõimalusi. Meie õppija mõistab, et õppimine ja enesearendamine on tema enda teadlik valik ja vastutus.

Tulevikku vaatavad moodulid

Meie õppija valib endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli (nt majandus-ettevõtlus, disain, sport ja tervis, IT jpm), kuhu väga palju meie koostööpartnerid. Sellega anname võimaluse õppida tundma erinevaid valdkondi, mis toetab otsuse tegemist järgmisel haridusastmel.

Põnevad valikaineid

Lisaks moodulitele anname Sulle võimaluse läbida gümnaasiumiõpingute jooksul vähemalt 6 valikkursust, mida enamasti juhendavad koolivälised oma ala eksperdid. Taas selleks, et anda Sulle teadmised ja ülevaade, milline näeb välja igapäevaelu erinevates valdkondades.

Koostööd

Saue Riigigümnaasium teeb valikainete ja moodulite raames koostööd erinevate ekspertidega – olgu selleks oma ala praktikud või kõrgkoolid (nt.Taltech).

Keeleõppe võimalused

Rühma täituvuse (üldjuhul vähemalt 16 õppija) korral pakutakse võimalust B1 keeleoskustaseme keelena alustada ka saksa ja soome keele õpet. Näiteks kui oled alates 6. klassist õppinud vene, saksa või mõnda muud keelt, siis meie koolis on sul võimalus B1 keelt vahetada.  Lisaks sellele on meil võimalus õppida valikainena eesti viipekeelt, hiina keelt, hispaania ja soome keelt.

Oleme Sulle toeks

Õpingute ajal on Sulle toeks mentor, kes innustab, julgustab ja aitab seada eesmärke. Lisaks sellele läbid esimesel aastal ennastjuhtiva õppija kursuse, kus omandad oskusi ajaplaneerimisest, suhtlemisest, õppimisest ja grupis toimetamisest. Samuti on Sulle toeks meie õpilasnõustajad, kes toetavad Sind vaimse tervise probleemidega, tundeeluprobleemidega ja aitavad suunata Sinu karjäärivalikuid.