Miks valida SRG?

Saue Riigigümnaasium on Saue valla ainus gümnaasium, mille tõttu on tegemist kohaliku kogukonna jaoks ülimalt olulise asutusega.
Meie eesmärk on olla valla põhikooli lõpetajate jaoks esimene valik, mis kindlasti saab olema meie kooli üheks kvaliteedi näitajaks.

Õppetegevuses lähtume 21. sajandi trendidest, teadmistest ning õpilasele vajaminevatest oskustest – kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, – koostöö, – suhtlemine, – enesejuhtimine, – loovus ja ettevõtlikkus.

Õppekava loomise on õpilasel suur roll, sest oma õpitee paneb ta kokku oma huvidest lähtuvatest moodulitest ja valikainetest.

SRG eesmärk on anda Saue valla noortele kvaliteetset ja valikuterohket gümnaasiumiharidust. Me soovime, et meie gümnaasiumi lõpetaks ennast juhtiv õpilane, kes 12. klassi lõpuks teaks oma järgmiseid õpingu- või karjäärialaseid otsuseid.