Nõustamine

Hea õpilane, 

õpilasnõustaja on Sinu jaoks olemas, kui vajad psühholoogilist tuge, nõustamist:

  •  iseenda ja igapäevase toimetulekuga seotud küsimustes (nt enesetunne, tervis, kohanemine, suhted, jne);
  • õpingutega seotud küsimustes (nt raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, õppekorraldus, valikkursused, moodulid, mentorgrupp, jne);
  • karjääri kujundamisel (enesetundmine, tugevuste, huvide, võimaluste leidmine ja tegevuste kavandamine, jne).

Õpilasnõustaja lähtub oma töös nõustaja eetikast ja tagab Sulle konfidentsiaalsuse.

Õpilase arengu parimaks toetamiseks teeb nõustaja koostööd mentori, aineõpetaja, lapsevanema ja kooli juhtkonnaga. 

Võimalusel lepi kokku nõustamise aeg: 

Kaie Toomet – Stuudium, kaie.toomet@srg.edu.ee, ruum 135

Rainer Mere – Stuudium, rainer.mere@srg.edu.ee, ruum 136

Nõustajad mentorgrupiti:

Kaie 

Rainer 

G1- 1 Aliide 

G1- 1 Liis

G1- 2 Berit

G1- 2 Karet

G1- 3 Gerli

G1- 3 Darja

G1- 4 Terje

G1- 4 Marika

G1- 5 Therese

G1- 5 Liisi

G2- 1 Oliver

G2- 1 Eliko

G2- 2 Kadri- Epp

G2- 2 Tiia

G2- 3 Henri

G2- 3 Viire

G3- 1 Veiko

G3- 2 Alli