Nõustamine

Hea õpilane, 

õpilasnõustaja on Sinu jaoks olemas, kui vajad psühholoogilist tuge, nõustamist:

  • iseenda ja igapäevase toimetulekuga seotud küsimustes (nt enesetunne, tervis, kohanemine, suhted, jne);
  • õpingutega seotud küsimustes (nt raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, õppekorraldus, valikkursused, moodulid, mentorgrupp, jne);
  • karjääri kujundamisel (enesetundmine, tugevuste, huvide, võimaluste leidmine ja tegevuste kavandamine, jne).

Õpilasnõustaja lähtub oma töös nõustaja eetikast ja tagab Sulle konfidentsiaalsuse.

Õpilase arengu parimaks toetamiseks teeb nõustaja koostööd mentori, aineõpetaja, lapsevanema ja kooli juhtkonnaga. 

Võimalusel lepi kokku nõustamise aeg: 

Kaie Toomet – Stuudium, kaie.toomet@srg.edu.ee, ruum 135

Rainer Mere – Stuudium, rainer.mere@srg.edu.ee, ruum 136

Nõustajad mentorgrupiti:

 

Kaie 

Rainer 

 

G1-1a Aileriin

G1-1b Sirly

 

G1-2a Laura

G1-2b Ülle

 

G1-3a Asja

G1-3b Eliza

 

G1-4a Jana K.

G1-4b Annemai

 

G1-5a Margit

G1-5b Rainer

 

G2-1a Aliide

G2-1b Liis

 

G2-2a Berit

G2-2b Karet

 

G2-3a Gerli

G2-3b Darja

 

G2-4a Terje

G2-4b Marika

 

G2-5a Taavi

G2-5b Liisi

 

G3-1a Oliver

G3-1b Eliko

 

G3-2a Kadri-Epp

G3-2b Jana A.

 

G3-3a Henri

G3-3b Viire