Author: Oliver Hoole

Saue Riigigümnaasium alustab õppeaastat 1. septembril. Kooliaasta avaaktus toimub kooli sisehoovis kell 11.00. Enne aktust, algusega kell 10.00 toimub mentortund. Sellekohane info on õppijatele
Alanud on dokumentide vastuvõtt Saue Riigigümnaasiumi 10. klassi. Sisseastumine.ee keskkonnas tuleb avaldusele lisada põhikooli lõputunnistuse koopia, lõputunnistuse hinnetelehe koopia, 9. klassi klassitunnistuse koopia ning