Vastuvõtudokumentide esitamine

Alanud on dokumentide vastuvõtt Saue Riigigümnaasiumi 10. klassi.

Sisseastumine.ee keskkonnas tuleb avaldusele lisada põhikooli lõputunnistuse koopia, lõputunnistuse hinnetelehe koopia, 9. klassi klassitunnistuse koopia ning isikut tõendava dokumendi koopia. Avaldus vajab ka lapsevanema või seadusliku esindaja poolset digiallkirjastamist.

Dokumente saab esitada kuni 26. juuni hilisõhtuni.

Ühtlasi soovime, et õpilane valiks endale sobiva mooduli, mille kursuseid asub 10. klassis õppima. Mooduleid on valikus kuus ning nende tutvustused on toodud välja meie kodulehel: srg.edu.ee/oppetoo/moodulid/. Mooduli valimisega võtab õpilane kohustuse läbida kõik mooduli kursused. Hetkel tuleb teha valik 10. klassi moodulite osas. Järgnevate aastate moodulid on selgumas ning neid tutvustame juba algava õppeaasta jooksul.

Mooduli valimiseks soovime õpilaselt motivatsioonikirja, kus on toodud välja moodulivaliku esimene ja teine eelistus ning põhjendus, miks sooviksid õppida just nende moodulite kursuseid ning kuidas näed end tulevikus rakendamas moodulist saadavaid teadmisi ja oskusi. Motivatsioonikirjade põhjal jaotame õpilased moodulitesse, lähtudes õpilase esimesest ja teisest eelistusest.
Motivatsioonikirju ootame hiljemalt 3. juuliks õppejuhi meiliaadressile: oliver.hoole@srg.edu.ee.

Kui moodulite valikul tekib küsimusi või soovid rohkem infot mooduli sisu osas, siis palun võta ühendust õppejuht Oliver Hoolega (oliver.hoole@srg.edu.ee või 555 13 856).

Lisaks pakume võimalust 36 õpilasele vahetada välja oma senine B1 taseme vene keel. Ehk õpilased, kes on põhikoolis õppinud teise keelena vene keelt, saavad võimaluse selle vahetada kas saksa või soome keele vastu. Neile õpilastele näeme ette igal aastal ühe lisakursuse keeleoskustaseme saavutamiseks, ehk kui muidu õpitakse B1 taseme keelt igal aastal 2 kursust, siis keelt vahetanud õpilased õpivad 3 kursust. Kui oled huvitatud teise võõrkeele vahetamisest, siis anna mooduli motivatsioonikirja saates märku, et soovid vahetada keelt ja mis keele vastu (kas saksa või soome). Kokku saame võimalust pakkuda 36 õpilasele, nendest 18 saksa ja 18 soome keelt. Kui soovijaid on rohkem, siis võtame otsuse tegemisel arvesse koha vastuvõtu pingereas, eelistades pingereas eespool olevaid õpilasi.