Vestlusvoorud on lõppenud

Neli päeva ja 616 toredat G1 sisseastumisvestlust on komisjonidel selja taga. Täname kõik tulevasi õppijaid, kes teavad, miks nad tahavad meile tulla. 30. aprillil saadame sisseastumiskeskkonnas õpilaskandidaatidele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse või teate ootenimekirja jäämise kohta. Õppijakoha kinnitamiseks on aega 5 kalendripäeva.

Seoses luhtunud sisseastumistestidega, vaatasime üle eelmise aasta tulemused. Nimelt koostasime kaks pingerida – ühes pingereas arvestasime lähtuvalt vastuvõtukorrast kandidaadi hindeid, vestlust ja testide tulemust. Kõrvutasime selle pingereaga, kus arvestasime ainult hindeid ja vestlust. Soovisime leida vastust küsimusele, kui suurt rolli mängib testi tulemus pingerea koostamisel. Pingeritta paneme 180 parima kandidaadi tulemused. Peale seda, kui võtsime ära testi tulemused, siis pingereas muutus kõigest 15 kandidaati. Selle aasta kontekstis on see väga hea tulemus, sest see näitab, et ka ilma testita saavad tublimad õpilased sisse.