Toimus võõrkeelte nädal

6.-9. mai toimus õpilaste poolt korraldatud võõrkeelte nädal. Olid esindatud inglise, soome, saksa ja vene keel. Võõrkeele tunnid olid sisustatud tavapärasest erinevalt ja tunnitöö mänguliselt. Nädal oli sisustatud erinevate põnevate tegevustega, mis toimusid kasulikul ajal ning parimatele olid ka auhinnad. Terve nädala jooksul toimus ka TikTok-i võistlus, kus noored said enda loovuse valla lasta. Pakuti vastavast kultuuriruumist roogasid, kust võõrkeel pärines. Lisaks sellele oli vahetundides ka kuulda erinevates keeltes laule. Aatriumis oli ka väike võõrkeelse kirjanduse näitus.

Nädalat alustas inglise keele päev. Kasulikul ajal toimus viktoriin Inglise kultuuri kohta. Armastatud õpikeskuse juhi Veiko juures, said õpilased proovile panna enda luuleoskuse. Teisipäeval oli soome keele päev. Kasulikul ajal leidis aset Kahoot Soome kultuuri kohta. Kolmapäeval oli saksa keel ja kasulikul ajal toimus üle terve kooli sõnajaht, mille kiiremad õpilased võitsid vaid mõne minutiga. Neljapäeval toimus vene keele päev ja kasulikul ajal toimus bingo. Oleme tänulikud ka kooli toitlustajale, kes lähtuvalt päevast valmistas vastavat riiki iseloomustava toidu.

Täname kõiki, kes nädalast osa võtsid!