Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele

Õpilasi võetakse gümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.
Sisseastumistestid toimuvad eesti keeles, matemaatikas ning inglise keeles.
Registreerimisel on vaja lisada oma 9. klassi hinnetelehe/tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded).