Kuidas jätkub 10. klassi vastuvõtuprotsess SRGs?

SRG vastuvõtukorra punkt 2.2 sätestab: Erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikke teste, toimub vastuvõtt 9. klassi tunnistusel olevate hinnete ning vestluse põhjal. 

  • Vestlusele kutsume kõik 1. ja 2. eelistuse kandidaadid, kes testile (või järeltestile) pääsesid. Otsustasime 500 kandidaadi asemel vestlusele kutsuda kõik meid 1. ja 2. eelistuseks märkinud kandidaadid, kes pääsesid testile (või järeltestile), neid on kokku 687. Vestluse kutse saadetakse sisseastumise keskkonnas 15. aprillil.  Vestlused toimuvad 22.-25. aprill.  
  • Sisseastumise pingerida moodustub 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, ajalugu, bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) hinnete keskmise ja vestluse tulemuse alusel, kus hinnete osakaal on 50% ja vestluse osakaal samuti 50%. 
  • Pingerea esimesele 180-le kandidaadile saadame kutse õppijakoha vastu võtmiseks 30. aprillil. Kandidaadil tuleb oma õppijakoht kinnitada hiljemalt 6. mail. Ootenimekirja jäävatele kandidaatidele saame saata õppijakoha kutse juhul, kui kutse saanute seas on kohast loobujaid. 
  • Vastuvõtudokumentide esitamine toimub vahemikus 17.-26. juuni. 

Vaata kõiki HarTa koolide edasise vastuvõtu kohta SIIT.

Küsimuste korral palun pöörduda kirjutada alli.salusaar@srg.edu.ee