HarTa katsetele registreerimine on lõppenud

Registreerimine Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumide 10. klassi vastuvõtutestidele on lõppenud. Hea meel on tõdeda, et kandidaate kogunes meeldivalt palju ning kolmandiku võrra rohkem, kui eelmisel aastal. Esimese eelistusena märkis meid 486 ja teise eelistusena 275 õppijat. Esimese valikuna eelistasid meid enim Keila Kooli põhikooli lõpetajad, keda kogunes 69, Laagri kool 60, Saue kool 58, Hiiu kool 36, Nõmme põhikool 34 ja Saku Gümnaasium 29 õppijaga.

Mis saab edasi? Vastuvõtukomisjon vaatab kõikide kandidaatide esimese kahe trimestri tulemused üle. Lähtuvalt meie vastuvõtukorrast me ei kutsu testidele kandidaate, kellel on tunnistusel mitterahuldav trimestrihinne. Lähipäevil saadame kandidaatidele 6. aprillil toimuva vastuvõtutesti asukoha. Testid toimuvad lisaks meie koolile ka Laagri ja Saue koolis. Peale teste moodustume pingerea meid esimesena ja teisena eelistanud kandidaatidest, kellest vähemalt 500 pääseb aprilli koolivaheajal vestlusvooru.

Tutvu testi korralduse ja näidisülesannetega.