Esimese perioodi tagasiside

Esimese õppeperioodi kokkuvõtval nädalal küsisime meie õppijatelt tagasisidet möödunud perioodile. Tagasisideküsitluse kokkuvõtet on võimalik kõigil huvilistel lugeda.