Keeltenädal

13.03.2023 - 17.03.2023 00:00

☑ Iga päev tähelepanu ühel keelel.
☑ Keeletundides põnevad ülesanded
☑ Vahetundides aatriumis muusika ja videod
☑ Lõunaks rahvustoidud