Saue Riigi­gümnaasium

Tere tulemast

Tegemist on Saue Riigigümnaasiumi ajutise kodulehega. Varsti tuleb siia info kooli vastuvõtu, õppekava ja kõige muu olulise kohta.

Küsimuste korral palun kirjutada koolijuhile: taavi.vilba@srg.edu.ee

Vastuvõtt

Vastuvõtu kord

Testide kirjeldus

Sisseastumine 10. klassi ehk G1 astmele.

Õpilasi võetakse gümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning vestluse alusel.

Sisseastumistestid toimuvad eesti keeles, matemaatikas ning inglise keeles.

Sammud:

 1. Registreeri end õpilaskandidaadiks veebilehel www.sisseastumine.ee vahemikus 1.03-27.03.
 2. Registreerimisel pead lisama oma 9. klassi hinnetelehe/tunnistuse, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded (nt I ja II trimestri, I ja II veerandi hinded). Palun ära registreeri end enne, kui sinu koolis on II trimester lõppenud ja hinded välja pandud.
 3. NB! Testidele ei kutsu me õpilasi, kelle klassitunnistusel on mitterahuldavad hinded.
 4. Kirjalikud sisseastumistestid toimuvad 9. aprillil algusega kell 10.00. Testid on kirjalikud ning toimuvad Saue Gümnaasiumis (Saue valla koolide õpilastele, v.a Laagri kooli õpilased) ning Laagri Koolis (õpilastele väljaspool Saue valla koole ning Laagri kooli õpilastele). Võta testidele kaasa oma isikut tõendav dokument.
 5. Kahe nädala jooksul pärast sisseastumisteste saab kandidaat veebikeskkonnas tagasiside vestlusele kutsumise osas.
 6. Vestlused toimuvad ajavahemikus 25. aprill kuni 30. aprill. Vestlused toimuvad veebi teel. Vestluse aeg ning vestlusruumi link edastatakse kandidaadile veebikeskkonnas Sisseastumine. Vestlemiseks on vajalik internetiühendusega seade, mikrofon, kõlarid ja kaamera. Vestluse alguses pead kaamerasse näitama pildiga isikut tõendavat dokumenti.
 7. 9. klassi hinnete, testide ning vestluse põhjal tekib pingerida, mille alusel teeb komisjon õpilastele kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumisse.
 8. Kui saad kutse asuda õppima Saue Riigigümnaasiumis, on Sul aega 2 nädalat, et oma õppijakoht kinnitada. Kui jätad õppijakoha kinnitamata loeme seda loobumiseks ning kaotad oma õppijakoha.
 9. Kui oled õppijakoha kinnitanud, edastame Sulle täpsema info, millal ja kuidas esitada vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid.
 10. Kandidaat, kes kutset ei saa, jääb ootenimekirja. Kui kutse saanud kandidaatide seas on loobujaid, saadame kutse ootenimekirjas olevatele õpilastele. Ootenimekirja jäänud õpilasi teavitame hiljemalt 31. augustil.
 11. NB! Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui 9. klassi klassitunnistusel või põhikooli lõputunnistusel on mitterahuldavad hinded või kui põhikooli lõpetaja saavutab mistahes lõpueksamil tulemuse alla 50%. 

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee)

Sisseastumine 11.  ja 12. klassi ehk G2 ja G3 astmele.

Õpilased, kes lõpetavad õppeaastal 2021/2022 Saue Gümnaasiumis 10. või 11. klassi, võetakse Saue Riigigümnaasiumisse üle avalduse alusel. Täpsem info edastatakse õpilastele klassijuhatajate kaudu kevadel 2022.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuht Alli Salusaarega (alli.salusaar@srg.edu.ee)

Õppetöö

🡽 Tunnid 75 minutit

🡽 Koolipäeva algus 8.30

🡽 Kool vaid gümnasistidele

🡽 Perioodõpe (õppeaastas 3 perioodi, ühes perioodis ca 10 erinevat õppeainet)

🡽 Moodulid (igal aastal valikus 6 valdkonda, mis koosnevad kolmest kursusest)

🡽 10. klassi moodulite valdkonnad (alates 2022/23) – kultuur, humanitaar, tervis, loodus, ettevõtlus, Taltech

🡽 11. klassi moodulite valdkonnad (alates 2023/24) – teater, riigikaitse, sport, loodus, majandus, Taltech

🡽 12. klassi moodulite valdkonnad (alates 2024/25) – meedia, õpetaja, meditsiin, loodus, õigus, Taltech

🡽 NB! Jätame endale õiguse moodulite valdkondi muuta.

🡽 Valikained (igal õppeaastal valib õpilane vähemalt 2 valikkursust)

🡽 Ennastjuhtiva õppija toetamine läbi eraldi kursuse

🡽 Õppijate toetamine läbi mentorgruppide

Töökuulutused

Vihjekast

Kui tead soovitada head inimest, kes sobiks hästi Saue Riigigümnaasiumi meeskonda, siis oleme sinu vihje eest tänulikud!

Kontaktid

Taavi Vilba

Oliver Hoole

Alli Salusaar

õppekorraldusjuht
alli.salusaar@srg.edu.ee